Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

ΒΟΛΕΣ ΣΤΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ αλλά και ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ Α

Α.1.1 Η οριζόντια βολή
α. είναι μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
β. είναι σύνθετη κίνηση αποτελούμενη από μια οριζόντια ομαλή κίνηση και μια ελεύθερη πτώση
γ.   είναι σύνθετη κίνηση αποτελούμενη από μια οριζόντια ομαλή κίνηση και μια κατακόρυφη βολή προς τα κάτω
δ. είναι σύνθετη κίνηση αποτελούμενη από μια οριζόντια ομαλά επιταχύνομενη κίνηση και μια ελεύθερη πτώση

Α.1.2 Σύμφωνα με την  αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων (αρχή της επαλληλίας) όταν ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες κινήσεις
α. Η συνολική μετατόπιση ισούται με το άθροισμα των απόλυτων τιμών των μετατοπίσεων λόγω των επιμέρους κινήσεων
β. Η κάθε κίνηση εκτελείται σε άμεση και διαρκή εξάρτηση από την άλλη
γ. Η θέση στην οποία φτάνει το σώμα σε χρόνο t, είναι ίδια είτε οι κινήσεις εκτελούνται μαζί είτε εκτελούνται χωριστά στον ίδιο χρόνο t η κάθε μία.
δ. η ταχύτητα μετά χρόνο t ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των ταχυτήτων που αποκτά το σώμα λόγω των επιμέρους κινήσεων.

Α.1.3 Στην οριζόντια βολή στο ομογενές πεδίο βαρύτητας, η τροχιά του σώματος είναι:
α. οριζόντια και ευθύγραμμη           
β. κατακόρυφη και ευθύγραμμη
γ. τυχαία καμπύλη                               
δ. παραβολική.

Α.1.4 Η οριζόντια βολή στο ομογενές  πεδίο βαρύτητας είναι κίνηση που πραγματοποιείται σε
α. κατακόρυφο επίπεδο
β. οριζόντιο άξονα                      
γ. κατακόρυφο άξονα
δ. οριζόντιο επίπεδο

Α.1.5 Η οριζόντια βολή στο ομογενές πεδίο βαρύτητας είναι σύνθετη κίνηση που μπορεί να αναλυθεί σε δύο κινήσεις οι οποίες είναι:
α. ομαλά επιταχυνόμενες σε κάθε άξονα.
β. ομαλή στον οριζόντιο άξονα και ελεύθερη πτώση στον κατακόρυφο.
γ. ομαλή και στους δύο άξονες.
δ. ελεύθερη πτώση στον κατακόρυφο άξονα και ομαλά επιβραδυνόμενη στον οριζόντιο.


Η συνέχεια εδω         και         ΕΔΩ

Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016

Α-Β-Γ-Δ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
Α-Β-Γ-Δ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ


Μια μεγάλη σειρά ερωτήσεων και ασκήσεων κάθε βαθμού δυσκολίας πάνω στις Μηχανικές Ταλαντώσεις της Γ Λυκείου. Πάντα με τη βοήθεια των φίλων και ειδικά των e -Yliko.


ΕΔΩ ΤΟ LINK

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις